Održana ljetna škola u sklopu EU projekta

U sklopu dvogodišnjeg EU projekta „SCM – Internacionalizacija za poticaj mobilnosti“, čiji je nositelj Poslovno veleučilište Zagreb u partnerstvu sa Veleučilištem Hrvatsko zagorje Krapina, a koji je odobren za potrebe razvoja diplomskog stručnog studija Supply Chain Management na engleskom jeziku, kao posljednja aktivnost održana je početkom srpnja ljetna škole za studente i nastavnike – sudionike na ovom projektu.

U sklopu dvogodišnjeg EU projekta „SCM – Internacionalizacija za poticaj mobilnosti“, čiji je nositelj Poslovno veleučilište Zagreb u partnerstvu sa Veleučilištem Hrvatsko zagorje Krapina, a koji je odobren za potrebe razvoja diplomskog stručnog studija Supply Chain Management na engleskom jeziku, kao posljednja aktivnost održana je početkom srpnja ljetna škole za studente i nastavnike – sudionike na ovom projektu.

Uz pridržavanje posebnih mjera prema uputama Stožera zbog pandemije Covid-19, broj sudionika je bio ograničen te se krstarilo brodom otocima Južne Dalmacije pri čemu je održan niz edukativnih radionica. Zbog trenutne situacije i nemogućnosti putovanja, gost predavač iz SADa se uključio putem Zoom platforme te održao prezentaciju prisutnim profesorima i studentima iz Zagreba i Krapine na temu opskrbnih lanaca i zaštite okoliša.

Glavni cilj škole bio je promovirati budući diplomski studij UOL-a na engleskom jeziku, te  na taj način potaknuti njegovu internacionalizaciju.

Share