Održana sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Vrednovanje i samovrednovanje rada ključnih dionika u sustavu – važan pokazatelj funkcionalnosti sustava osiguravanja kvalitete

Zagreb, 1. 3. 2023. – Sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete održana je u ponedjeljak 27. veljače 2023. godine s početkom u 13:30 sati. Središnja tema sjednice bilo je usvajanje izvješća o raznim oblicima vrednovanja zadovoljstva ključnih dionika (studenata i nastavnika) u sustavu. Riječ je o aktivnostima koje se dosljedno i kontinuirano provode s ciljem unaprjeđenja sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu na svim razinama, a ujedno je i važan pokazatelj njegove funkcionalnosti.

Usvojena su izvješća o studentskom vrednovanju rada nastavnika u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. koja su pokazala porast zadovoljstva uvjetima studiranja na prijediplomskoj i diplomskoj razini studija u odnosu na prethodno analizirano razdoblje. Nadalje, usvojena su i izvješća o provedenim fokus grupama i dubinskim intervjuima sa studentima sa svih studijskih godina i svih studijskih programa (Marketing i komunikacije, Menadžment i produkcija u kulturi, Upravljanje opskrbnim lancima) Poslovnog veleučilišta Zagreb. Riječ je o dodatnom alatu ispitivanja mišljenja studenata o radu nastavnika, studijskom programu, internoj i eksternoj komunikaciji na Veleučilištu, Erasmus programu te Studentskom zboru.

Osim ispitivanja zadovoljstva studenata, Poslovno veleučilište Zagreb kontinuirano provodi i proces samovrednovanja rada nastavnog i nenastavnog osoblja kako bi se ispitala percepcija zadovoljstva uvjetima i načinom rada ovih dviju skupina dionika.