Održana sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb održana je u četvrtak 14. rujna 2023. s početkom u 9:00h. Središnja tema sjednice bilo je usvajanje Akcijskog plana za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete nakon provedenog procesa u postupku II. ciklusa reakreditacije Poslovnog veleučilišta Zagreb za razdoblje od 2023. do 2028. Riječ je o nastavku procesa unaprjeđenja kvalitete nastavnih i poslovnih procesa na Veleučilištu u sljedećem petogodišnjem razdoblju.

Studenti su preko svoje predstavnice članice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete informirani o djelomično ponovljenom javnom pozivu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) o Javnom pozivu za predlaganje kandidata iz reda studenata za člana Povjerenstva za naknadno praćenje, a obavijest je dodatno prenesena i na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Nadalje, raspravljalo se i o početku nastave u zimskom semestru akademske godine 2023./2024. te održavanju radionice za nastavnike i vanjske suradnike o ishodima učenja i vrednovanju rada studenata na kolegiju koja će se održati u drugoj polovini rujna, a ususret novoj akademskoj godini.

(Zagreb, 25. rujna 2023.)