Održana sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb održana je u četvrtak 30. studenoga 2023. s početkom u 15:15 sati. Središnja tema sjednice bilo je stanje realizacije i rokovi izvršenja Akcijskog plana za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete u postupku vanjske neovisne periodične prosudbe (audita) Poslovnog veleučilišta Zagreb za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Nadalje, raspravljalo se i o pokrenutom Javnom savjetovanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) o prijedlogu dokumenata i popratnih obrazaca za provođenje postupka inicijalne akreditacije online studija.

Usvojena su izvješća o održanoj radionici za studente ,,Pisanje završnog i diplomskog rada – metodološki aspekti”, a okupljeni su informirani i o sudjelovanju nastavnika Poslovnog veleučilišta Zagreb na radionici ,,Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira”. Riječ je događanju koje se odvija u sklopu Europske godine vještina.

(Zagreb, 1. prosinca 2023.)