Održana sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete: predstavljeni temeljni dokumenti Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Predstavljeni temeljni dokumenti Agencije za znanost i visoko obrazovanje za postupak pokretanja inicijalne akreditacije studija

Zagreb, 5. 6. 2023. – Sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete održana je 31. svibnja 2023. s početkom u 12:00h. Središnja tema sjednice bilo je usvajanje plana provedbe fokus grupa i dubinskih intervjua u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023., kao i plana provedbe samovrednovanja rada nastavnog i nenastavnog osoblja. Riječ je o uobičajenim aktivnostima provjere zadovoljstva ključnih dionika u sustavu (studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja) koje na brojne načine doprinose poboljšanjima unutar sustava osiguravanja kvalitete.

Na sjednici se raspravljalo i o završenoj javnoj raspravi o standardima i postupku inicijalne akreditacije studija koju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), pri čemu su članovi Povjerenstva upoznati s temeljnom dokumentacijom: Zahtjevom za pokretanjem postupka inicijalne akreditacije, Uputama za provođenje inicijalne akreditacije studija, te Standardima kvalitete za vrednovanje postupku inicijalne akreditacije prijediplomskog, diplomskog, integriranog, specijalističkog i kratkog studija. Podsjetimo, riječ je o jednoj od temeljnih aktivnosti u sklopu vanjskog vrednovanja kvalitete o čemu u svom trećem dijelu detaljnije govori i Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti usvojen u prosincu 2022. godine.