Održana sjednica povjerenstva za osiguravanje kvalitete PVZG-a

Ispitivanje zadovoljstva ključnih dionika sustava osiguravanja kvalitete i analize rezultata u fokusu

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete PVZG-a održalo je sastanak 13. srpnja 2022. s početkom u 10:30h. Uz usvajanje izmjena i dopuna članova Povjerenstva za osiguravanje kvalitete PVZG-a iz skupine predstavnika nenastavnog osoblja, na dnevnom su se redu našla iscrpna izvješća o provedenim fokus grupama i dubinskim intervjuima s predstavnicima svih studijskih godina i svih studijskih programa (Marketinga i komunikacija, Menadžmenta i produkcije u kulturi, Upravljanja opskrbnim lancima). Riječ je o dodatnom alatu ispitivanja zadovoljstva studenata nastavom i nastavnicima, kao i radom Veleučilišta u cjelini koji se provodi već nekoliko godina zaredom u suradnji s voditeljima katedri svih studijskih programa.

Također, na sjednici je usvojeno i izvješće o samovrednovanju rada nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. te su uspoređeni i analizirani dobiveni podaci. Konačno, Povjerenstvo je raspravljalo i o rezultatima dviju novih anketa, kreiranih i provedenih u ovoj akademskoj godini – anketi diplomiranih studenata (Alumnija) te o anketi poslodavaca.