Održana sjednica povjerenstva za osiguravanje kvalitete PVZG-a

Prva sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb nakon ljetne stanke održana je u srijedu 7. rujna 2022. godine s početkom u 15:00h.

Prva sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb nakon ljetne stanke održana je u srijedu 7. rujna 2022. godine s početkom u 15:00h. Središnja tema bila je provedba unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete (internog audita) na Poslovnom veleučilištu Zagreb te usvajanje izmjena i dopuna protokola provedbe cjelokupnog procesa.

Na sjednici se raspravljalo i o stanju realizacije Akcijskog plana za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete u postupku vanjske neovisne periodične prosudbe (audita) Poslovnog veleučilišta Zagreb za razdoblje od 2022. do 2024. godine, kao i o predstojećim izazovima.

Nadalje, dogovoren je plan prikupljanja povratnih informacija od strane nastavnika nakon provedenih svih vrednovanja u tekućoj akademskoj godini 2021./2022. kao nastavak aktivnosti započetih u zimskome semestru te su predstavljene smjernice za online kataloge studija i akademsko priznavanje prema preporukama Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).