Održana sjednica povjerenstva za osiguravanje kvalitete PVZG-a

Usvojen Priručnik za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb održalo je sjednicu 21. srpnja 2022. s početkom u 13:30h. Na sjednici su usvojene izmjene i dopune strateških dokumenata: Strategije razvoja PVZG-a 2020-2025 i Strategije za osiguravanje kvalitete PVZG-a te nova Politika kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb.

Nadalje, usvojen je i Priručnik za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb, temeljni dokument koji opisuje organizacijski ustroj, unutarnji sustav osiguravanja kvalitete, područja rada, pritužbe, definira nesukladni rad, opisuje proces provedbe unutarnjeg vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete (internog audita), osigurava preispitivanje upravljanja te donosi vodič za osiguravanje kvalitete prema strateškim ciljevima. Cilj je Priručnika uspostava funkcionalnog sustava osiguravanja kvalitete koji će odgovarati izazovima vremena u kojemu visokoobrazovna ustanova djeluje.

Na dnevnom redu sjednice raspravljalo se i o vrednovanju rada nastavnika u ljetnom semestru čije je izvješće također usvojeno, kao i obrazac za individualno praćenje rada zaposlenika kojemu je cilj osigurati lakše praćenje karijernog razvoja djelatnika Poslovnog veleučilišta Zagreb.