Održana sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete: rezultati studentskih anketa

Rezultati studentskih anketa pokazali su zadovoljstvo studenata radom nastavnika u ljetnom semestru

Zagreb, 25. 7. 2023. – Sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete održana je u srijedu 19. srpnja 2023. s početkom u 11:00h. Središnja tema sjednice bilo je usvajanje i brojnih izvješća o raznim oblicima vrednovanja zadovoljstva ključnih dionika (studenata i nastavnika) u sustavu. Riječ je o aktivnostima koje se dosljedno i kontinuirano provode na Poslovnom veleučilištu Zagreb s ciljem unaprjeđenja sustava osiguravanja kvalitete na svim razinama. Rezultati studentskog vrednovanja rada nastavnika pokazali su pozitivne trendove rada zadovoljstva studenata radom nastavnika na prijediplomskoj i diplomskoj razini studija, no mjesta za poboljšanja uvijek ima.

Nadalje, na dnevnom redu sjednice našla su se i izvješća o provedenim fokus grupama i dubinskim intervjuima sa studentima sa svih studijskih godina i svih studijskih programa (Marketing i komunikacije, Menadžment i produkcija u kulturi, Upravljanje opskrbnim lancima) Poslovnog veleučilišta Zagreb koja su jednoglasno usvojena. Podsjetimo, riječ je o dodatnom alatu ispitivanja mišljenja studenata o radu nastavnika, studijskom programu, internoj i eksternoj komunikaciji na Veleučilištu, Erasmus programu te Studentskom zboru.

Uz istraživanje zadovoljstva rada nastavnika iz prizme studenata, provedeno je i istraživanje kojemu je cilj pokazati kako nastavno i nenastavno osoblje percipira vlastiti rad (samovrednovanje). Tako je samovrednovanje rada nastavnika u ljetnom semestru tekuće akademske godine pokazalo visoku razinu zadovoljstva nastavnika komunikacijom sa studentima, rasporedom održavanja nastave, jasnoćom i razumljivosti predavanja, te osiguravanjem povratnih informacija studentima. U sklopu istraživanja zadovoljstva ključnih dionika obuhvaćena je i skupina nenastavnog (administrativnog) osoblja.

Konačno, na sjednici su usvojene izmjene i dopune dijelova razredbenog ispita (test opće kulture i vodič s pitanjima za motivacijski intervju) uoči novog upisnog ciklusa za sljedeću akademsku godinu.