ODRŽANA SJEDNICA POVJERENSTVA ZA OSIGURAVANJE KVALITETE

Sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete održana je u srijedu 9. studenoga 2022. s početkom u 15:30h. Središnja tema sjednice bila je usvajanje Izvješća o realizaciji Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije Poslovnog veleučilišta Zagreb za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Nadalje, raspravljalo se i o Izvješću i materijalima s CroQAnet radionice održane krajem listopada.
Riječ je o redovitom godišnjem okupljanju predstavnika Mreže za osiguravanje kvalitete te djelatnika iz sustava osiguravanja kvalitete sa sveučilišta i veleučilišta, a u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).
Na ovogodišnjem okupljanju članova Mreže sudjelovali su doc. dr. sc. Tanja Grmuša, prof. v. š. i Goran Luburić, mag. oec., v. pred., prodekan za nastavu i studente koji su podijelili s kolegama iskustva i primjere dobre prakse u provedbi unutarnjeg vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete s drugih visokoobrazovnih ustanova.

Ovotjedna sjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete PVZG-a bila je i idealna prilika za upoznavanje internih dionika s prijedlogom novog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te promjenama koje se očekuju u sustavu osiguravanja kvalitete. Okupljeni su se složili oko potreba izmjena i dopuna strateških dokumenata Veleučilišta u kontekstu usklađivanja s novim zakonodavnim okvirom.

Također, raspravljalo se i o promjenama koje donosi novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, kao i o inicijativama za osnaživanje i motiviranje nastavnika za izradu nastavnih materijala.