Održana unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete Poslovnog Veleučilišta Zagreb (interni audit)

Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb (interni audit) održana je od 12. do 14. rujna 2022. godine u hibridnom obliku (uživo i korištenjem Zoom platforme).

Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb (interni audit) održana je od 12. do 14. rujna 2022. godine u hibridnom obliku (uživo i korištenjem Zoom platforme). Trodnevni događaj u organizaciji Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb okupio je na jednom mjestu brojne ključne unutarnje i vanjske dionike sustava za osiguravanje kvalitete, a odvijao se prema detaljno pripremljenom protokolu.

Prvi dan susreta okupio je predstavnike Uprave Veleučilišta, prodekane, voditelje katedri studija, članove Povjerenstva za osiguravanje kvalitete PVZG-a, članove Savjeta za kvalitetu te studente koji su auditorima podijelili iskustva rada i studiranja na PVZG-u, kao i vlastita zapažanja o sustavu za osiguravanje kvalitete. Drugi dan susreta bio je rezerviran za predstavnike vanjskih suradnika u nastavi na svim studijskim programima, kao i za predstavnike Gospodarskog vijeća Poslovnog veleučilišta Zagreb te Alumni zajednice. Također, razgovaralo se i s voditeljicama Centara za mobilnost i međunarodnu suradnju PVZG-a, te Centra za savjetovanje razvoj karijere i stručnu praksu. Posljednji, treći dan susreta, okupio je predstavnike nenastavnog osoblja PVZG-a koji predstavljaju brojne stručne službe, a održan je i završni sastanak s Upravom.

Cilj provedbe unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete (internog audita) bio je provjeriti funkcionalnost sustava za osiguravanje kvalitete, koliko su interni i eksterni dionici upoznati sa započetim reformama u sustavu osiguravanja kvalitete, kao i utvrditi aktualno stanje te predložiti mjere za eventualna daljnja poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete. Riječ je o vrednovanju koje analizira sljedećih pet elemenata: politiku kvalitete, planiranje i upravljanje, provedbu i praćenje, procjenu, poboljšanje, inovaciju i utjecaj. Svaki element ocjenjuje stručno povjerenstvo na trostupanjskoj ljestvici (početna, razvijena i napredna faza), koja ujedno predstavlja i stupanj razvijenosti sustava za osiguravanje kvalitete.

Galeriju fotografija s trodnevnog događaja možete pogledati u nastavku.