Online sastanak partnera QVS Erasmus projekta

Teme sastanka održanog putem Zoom platforme bili su komentari na provedbu dijela projekta IO2 – Intellectual output 2, kao i ponuda online kolegija u sklopu Pilot projekta

U četvrtak 16. lipnja 2022. održan je redoviti sastanak partnera međunarodnog projekta Kvaliteta virtualnih studija – Quality of Virtual Studies (QVS) koji se provodi u sklopu Erasmus+ programa, a čiji je partner i Poslovno veleučilište Zagreb.

Teme sastanka održanog putem Zoom platforme bili su komentari na provedbu dijela projekta IO2 – Intellectual output 2, kao i ponuda online kolegija u sklopu Pilot projekta u kojem će svaka institucija ponuditi svim studentima svih partnerskih institucija po jedan virtualni kolegij u jesenskom semestru nadolazeće akademske godine. Raspravljalo se o načinu prijave studenata, potrebnim predznanjima, kontakt osobama i slično.

Poseban naglasak je stavljen na kreiranje upitnika za studente i nastavnike o očekivanjima prije i nakon provedbe kolegija.

Također se raspravljalo o svim aktivnostima vezanim za provedbu kolegija, odgovornostima i ishodima učenja, kao i o sljedećim koracima koji se očekuju od sudionika projekta.