Partnerskoj instituciji SWISS UMEF University dodijeljena švicarska nacionalna akreditacija

Sa zadovoljstvom objavljujemo kako je naša partnerska institucija SWISS UMEF University uz već postojeće visoke međunarodne akreditacije (IACBE – International Accreditation Council for Business Education; CHEA – Council for Higher Education Accreditation; ACBSP Accreditation Council for Business Schools and Programs) u prosincu 2022. dobilo i nacionalnu akreditaciju švicarskog vijeća i time postalo prvo privatno sveučilište s nacionalnom akreditacijom na području Ženeve. Ovo postignuće dodatno potvrđuje kvalitetu Swiss UMEF-a i njegovih studijskih programa.

Švicarsko vijeće za akreditaciju najviše je savezno tijelo koje akreditira sve javne i privatne institucije visokog obrazovanja u Švicarskoj. Svrha institucionalne akreditacije je podizanje nacionalnog i međunarodnog profila sveučilišta te olakšan proces međunarodnog priznavanja diplome.

Podsjetimo da Swiss UMEF University našim završenim studentima marketinga i komunikacija nudi mogućnost dvojne diplome – za završeni preddiplomski studij stječe se diploma BBA in Marketing and Communication, dok će za završeni specijalistički diplomski studij studenti dobiti njihovu diplomuMBA in Marketing and Communication.

Svi zainteresirani studenti i alumniji mogu se javiti s upitom u Referadu na e-mail pvzg@pvzg.hr s naznakom: “Dvojna diploma”. Prve će se dvojne diplome izdavati u ožujku 2023. godine.