Poziv za otvorena vrata EU projekata u Srcu

Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce) s ponosom se uključuje u obilježavanje desete godišnjice ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju sudjelovanjem u događanju “Otvorena vrata EU projekata” koje i ove godine organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Tim povodom u petak 30. lipnja održava se događanje “Otvorena vrata EU projekata u Srcu – HR-ZOO” s ciljem upoznavanja šire javnosti s rezultatima projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO).

Program događanja odvijat će u Zgradi Srca u Marohnićevoj 5 i na lokacijama podatkovnih centara izgrađenih projektom HR-ZOO:

HR-ZOO ZG2 – podatkovni centar u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj Sveučilišta u Zagrebu

– HR-ZOO OS – podatkovni centar u sklopu Sveučilišnog kampusa Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

– HR-ZOO ST – podatkovni centar u sklopu Sveučilišnog kampusa Visoka Sveučilišta u Splitu

U zgradi Srca će se održati radionica “Računajte sa Supekom i Vrančićem!” dok će na lokacijama podatkovnih centara HR-ZOO biti organizirani vođeni obilasci.

Detaljne informacije o događanju nalaze se na web stranicama događanja:

https://www.srce.unizg.hr/srce-i-zajednica/otvorena-vrata-eu-projekata-20230630