Poziv za prijave na 5. Međunarodnu studentsku konferenciju

Kao i proteklih godina, tako i ove, Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“ Kiseljak će 17.5.2024. godine organizirati 5. Međunarodnu studentsku konferenciju pod nazivom „Zelena održiva budućnost“. Pored CEPS-a, organizator ove konferencije je Veleučilište u Bjelovaru (Republika Hrvatska). Visoka škola „Logos centar“ Mostar i Poslovno veleučilište Zagreb su partneri ovogodišnje konferencije.
Studentske konferencije se održavaju od 2019. godine (2019., 2021., 2022., 2023.), gdje studenti zajedno sa svojim mentorima/profesorima, uz prezentirane radove, imaju priliku aktivno sudjelovati u razmjeni mišljenja, stjecanju novih znanja i kompetencija.

Pozivamo sve zainteresirane studente (prijediplomskih i diplomskih studija) da sudjeluju u ovoj konferenciji, pokažu svoje istraživačke vještine, te sa kolegama s drugih institucija iznesu svoja zapažanja, ideje, mišljenja i rezultate spoznaje.
Ove godine studentska konferencija će se održati 17.5.2024 (petak) u Bjelovaru.

Sudjelovanje na studentskoj konferenciji je besplatno. Konferencija će biti u hibridnom formatu, uživo i online (putem ZOOM platforme). Svi prezentirani radovi u punom opsegu će biti objavljeni u Zborniku radova. Službeni jezici konferencije su bosanski/hrvatski/srpski/engleski. Struktura radova može biti istraživački/stručni/pregledni, a o tome odlučuje znanstveno-stručni odbor.

Finalne verzije radova je potrebno poslati najkasnije do 05.05.2024. godine na e-mail: konferencije.ceps@gmail.com. Prilikom prijave, potrebno je navesti sljedeće informacije: ime i prezime studenta (i mentora ukoliko je takav slučaj), naziv visokoškolske institucije, naslov rada, te način prezentiranja uživo ili online putem. Uputstvo za autore je jednako onom za časopis Društvena i tehnička istraživanja, a koje možete pogledati na https://www.ceps.edu.ba/DIT.

Područja istraživanja:
1. STRATEGIJE KRUŽNE EKONOMIJE ZA TVRTKE
2. ZELENE TEHNOLOGIJE U PROMETU
3. KLIMATSKE PROMJENE I NJIHOV UTJECAJ NA ZDRAVLJE
4. DIGITALNA I IT RJEŠENJA ZA ZELENU ODRŽIVU BUDUĆNOST
5. PAMETNE MREŽE ZA EFIKASNU DISTRIBUCIJU ENERGIJE
6. SOCIJALNA I EKOLOŠKA PRAVDA U KAZNENOM PRAVOSUĐU
7. ODRŽIVE SIGURNOSNE PRAKSE NA RADNOM MJESTU I ZAŠTITA NA RADU
8. ISKUSTVENO UČENJE I PODUČAVANJE ZA ODRŽIVOST
9. JEDNAKOST U SVIM SEGMENTIMA DRUŠTVA
10. INOVATIVNI PRISTUPI PODUČAVANJA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Konačan program će biti pravovremeno objavljen na službenoj web stranici partnerskih visokoškolskih ustanova.