Predstavili smo rezultate Erasmus+ projekta „Quality of Virtual Studies“ / „Kvaliteta virtualnog studiranja“ široj javnosti kao i našim studentima i suradnicima

U ovom projektu je PVZG jedan od partnera uz Kauno kolegija, Lithuania kao koordinatora te  Francisco de Vitoria University, Spain; Savonia University of Applied Sciences, Finland i School of Coding Limited, UK.

Cilj projekta “Kvaliteta virtualnih studija” je povećati kvalitetu poučavanja/učenja u virtualnim okruženjima za učenje (VLE) i studijski proces stvaranjem preduvjeta za prepoznavanje rezultata postignutih virtualnom mobilnošću. Ovaj projekt pokušao je riješiti postavljena pitanja poboljšanjem kvalitete virtualnih studija, stvaranjem metodologije poučavanja/učenja te implementacijom tehnoloških i pedagoških inovacija (didaktika nastavnika, digitalne kompetencije, gamifikacija studijskog procesa), što će povećati pristup obrazovanju i motivaciji učenika. Cilj projekta bio je educirati osoblje o pedagoškim i tehnološkim inovacijama (jačanje kompetencija digitalne pismenosti među akademskim osobljem) i proširiti te dobre prakse za koheziju u Europi.

Nastavnici s dubljim razumijevanjem virtualnog učenja te pedagoških i tehnoloških inovacija moći će koristiti ove informacije u svojim predmetima, osiguravajući tako kvalitetno obrazovanje, motivaciju učenika i akademski integritet. Visoka učilišta moći će provjeriti kvalitetu virtualne mobilnosti i osigurati priznavanje obrazovnih ishoda razvojem njihove internacionalizacije kod kuće (virtualna mobilnost studenata i nastavnika, međuinstitucijski studiji, prozori mobilnosti).

Rezultat ovog dvogodišnjeg projekta koji će moći koristiti svi zainteresirani bit će Priručnik virtualnog studiranja zajedno s info-letcima dostupni na jezicima svih partnera putem web stranice www.qualityofvirtualstudies.org

#pvzg #virtualstudies #elearning #zagrebschoolofbusiness #rasmusplusproject #qualityofvirtualstudies