Program 5. međunarodne studentske konferencije ˝Zelena održiva budućnost˝

Pozivamo vas na 5. međunarodnu studentsku konferenciju “Zelena održiva budućnost” koja će se održati 17. 5. 2024. na Veleučilištu u Bjelovaru i na kojoj će svoje radove prezentirati studenti s 12 visokih učilišta iz 6 država.

Organizatori studentske konferencije su: Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije” Kiseljak i Veleučilište u Bjelovaru. Ova konferencija predstavlja sastavni dio radnog paketa 1 (WP 1) GROWTH projekta.

Partneri konferencije su: Poslovno veleučilište Zagreb i Visoka škola “LOGOS CENTAR” Mostar. Program konferencije dostupan je na linku.