Održan sastanak katedre studija Marketinga i komunikacija: Predstavljeni i analizirani Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije prijediplomskog, diplomskog, integriranog, specijalističkog i kratkog online studija

Sastanak katedre studija Marketinga i komunikacija održan je u srijedu 27. ožujka 2024. s početkom u 14:00h. Središnja tema sastanka bili su Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije prijediplomskog, diplomskog, integriranog, specijalističkog i kratkog online studija usvojenih od strane Akreditacijskog savjeta AZVO-a.

Postupak predaje Zahtjeva za pokretanje inicijalne akreditacijske online studijskog programa je jasniji i jednostavniji, a ispunjenost standarda kvalitete nastoji se konkretno izmjeriti. Pojedini su standardi dopunjeni novim indikatorima koji su jasno označeni crvenom bojom u javno dostupnom dokumentu, a predlagateljima novih programa u ispunjavanju istih mogu pomoći i navedeni izvori koji bi trebali potvrditi provjeru ispunjenosti pojedinoga standarda.

U ime Povjerenstva za online studijske programe planove i realizaciju online studijskih programa Poslovnog veleučilišta Zagreb predstavio je Goran Luburić, mag. oec. Raspravljalo se o tehničkim detaljima dovršetka i usklađivanja postojećeg elaborata online studijskog programa s novim dokumentima, kao i potvrdi istoga na stručnim tijelima Veleučilišta.
Također, predmet rasprave bilo je i osiguravanje kvalitete provođenja online nastave i ispitnog postupka, te edukacija nastavnika za rad u online okruženju.

Članovi katedre upoznati su i s rezultatima završenog postupka javnog savjetovanja o nacrtu dokumenata za provođenje vrednovanja u postupku inicijalne akreditacije online studija, kao i svim komentarima predstavnika visokih učilišta koji su prihvaćeni i integrirani u konačnu verziju standarda.

(Zagreb, 8. travnja 2024.)