Katedre i
nastavnici

Katedre i
nastavnici

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

Katedra za marketing i komunikacije

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/tatjanagrmusa-850x1280.jpg

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE I PREDAVAČ NA KATEDRI

Vanjski predavači i suradnici

prof. dr. sc. Marinko Jurčević
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
doc. dr. sc. Nenad Vertovšek
doc. dr. sc. Dijana Vuković, v. pred.
dr. sc. Pavle Kalinić, pred.
dr. sc. Oliver Hip, prof. struč. stud.
dr. sc. Mirjana Matešić
dr. sc. Korana Simonović
mr. sc. Dražen Rajković
dr. sc. Siniša Kovačić, viši predavač
Vladimir Preselj, mag. comm., pred.
mr. sc. Zorislav Kaleb, v. pred.
dr. sc. Vinko Mostarac, pred.
Tomislav Jurić, mag. rel. int. et dipl. et mag. rel. publ., pred.
Hrvoje Ratkić, mag. oec.
Siniša Pušonjić
dr. sc. Borislav Gordić
Gordan Turković, univ. spec. pol.
Sanja Varlaj, mag. oec.
Dražen Smaranduj

Katedra za menadžment i produkciju u kulturi

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/sanjarocco-v2-850x1280.jpg

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI

Vanjski predavači i suradnici

prof. dr. sc. Branko Mihanović
dr. sc. Nives Tomašević
doc. dr. sc. Željka Tonković
doc. dr. sc. Dijana Vuković
dr. sc. Lucija Ljubić
dr. sc. Angelina Daniela Jelinčić
dr. sc. Ana Lederer
dr. sc. Anđelka Galić
dr. sc. Dea Vidović
dr. sc. Goranka Horjan, prof.
Marko Baus
dr. sc. Oliver Hip, prof. struč. stud.
Zrinka Jonjić, dipl. iur.
Siniša Pušonjić
dr. sc. Zlatko Hodak, prof. struč. stud.
Ana Lučić, dipl. oec.
Ivan Friščić
Morana Matković
Zrinka Turalija Kurtak
Davor Rocco
Mario Gigović
Damir Medvešek

Katedra za upravljanje opskrbnim lancima

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/predragcudina-850x1280.jpg

VODITELJ KATEDRE STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA

Vanjski predavači i suradnici

prof. dr. sc. Mladen Nikšić
doc. dr. sc. Ivan Tolić
dr. sc. Pavle Kalinić
dr. sc. Anđelko Akrap
dr. sc. Oliver Hip, prof. struč. stud.
Tomislav Đuran, pred.
mr. sc. Dubravka Maras
Siniša Režek, pred.

Vanjski predavači engleskog jezika

Ana Eterović, prof.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image