Image Alt

dekanova nagrada Tag

Svečana dodjela Dekanove nagrade održana je u srijedu 18. svibnja 2022. godine u atriju Poslovnog veleučilišta Zagreb. Studentima se uvodno obratio Dekan Poslovnog veleučilišta Zagreb doc. dr. sc. Lukša Lulić podsjetivši na nove trendove iz svijeta rada koji ukazuju da ćemo u budućnosti češće morati mijenjati poslove, a to pretpostavlja stalno

Dekanova nagrada Poslovnog veleučilišta Zagreb dodjeljuje se najboljim studentima preddiplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija. Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i umanjenja cijene školarine. Dobitnici Dekanove nagrade za akademsku godinu 2020./2021.: 2. godina izvanredni preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija: Števanja Paola 3. godina redovni preddiplomski stručni studij