Image Alt

fotografija Tag

Vizualna komunikacija u marketingu je oduvijek važna. Provjeri kako vizualnim rješenjima promovirati brend i ulovi dobar savjet vezan za fotografiju proizvoda ili usluga. KLJUČ JE U RELEVANTNOSTI Primjećuješ li kako različito interpretiraš poruke, ovisno o neverbalnoj komunikaciji? Istraživanja su pokazala kako je razlog tome činjenica da naš mozak 60 000 puta brže procesuira slike od