Image Alt

istraživanje tržišta Tag

doc.dr.sc. Dijana Vuković rođena je 30. listopada 1968. godine u Zagrebu, osnovnu i srednju školu završila je Zagrebu i trenutno je zaposlena na Sveučilištu Sjever te predaje slijedeće kolegije: Ponašanje potrošača, Istraživanje tržišta, Strategije marketinga u turizmu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirala na temu