Image Alt

Kiseljak Tag

Visoka škola CEPS – Centar za poslovne studije iz Kiseljaka (Bosna i Hercegovina) organizira Međunarodnu ljetnu školu pod nazivom „Analiza i upravljanje operativnim rizicima poslovanja“, koja će se održati u srpnju 2020. godine. Međunarodna ljetna škola sastoji se od sedam povezanih modula: MODUL I – Uvod u operativne rizike MODUL II