Image Alt

kvaliteta virtualnih studija Tag

U četvrtak 16. lipnja 2022. održan je redoviti sastanak partnera međunarodnog projekta Kvaliteta virtualnih studija – Quality of Virtual Studies (QVS) koji se provodi u sklopu Erasmus+ programa, a čiji je partner i Poslovno veleučilište Zagreb. Teme sastanka održanog putem Zoom platforme bili su komentari na provedbu dijela projekta IO2 -

U petak 29. ožujka 2022. održan je redoviti sastanak partnera međunarodnog projekta Kvaliteta virtualnih studija - Quality of Virtual Studies (QVS) koji se provodi u sklopu Erasmus+ programa, a čiji je aktivni dionik i Poslovno veleučilište Zagreb. U središtu dvosatnog sastanka održanog putem Zoom platforme bila je organizacija edukacije za