Image Alt

lica uspjeha Tag

,,U svakodnevnom poslovanju jako su mi  pomogle vještine i znanja stečene na Poslovnom veleučilištu Zagreb. Prvenstveno komunikacija s poslovnim partnerima (klijentima), javni nastup, promocijske aktivnosti te istraživanje tržišta i javnog mijenja" - Maks Prebeg Član ste Savjeta mladih grada Zagreba koji sljedeći tjedan organizira trodnevnu edukaciju koja će obuhvatiti i

FILIP GELO ''Okrenutost ka praktičnom pristupu istraživanja izazova u poslovnom svijetu najvrjednije je iskustvo stečeno na PVZG-u''   Vaš poslovni put nakon rada u Hrvatskoj nastavljen je u inozemstvu u novom sektoru. Što poslovni zaokret znaci za Vas?  Kod mene je situacija da gotovo po školskom modelu za visoki menadžment, svakih 5-6 godina

Ad Astra usluge d.o.o. – komunikacijska i logistička podrška u poslovanju  MLADENKA GAVRILOVIĆ ''Pružanje izvrsne usluge danas mora biti standard, a ne iznimka''   1. Kako ste se odlučili za samostalno pokretanje posla?  Bilo je niz faktora, naime kroz cijeli moj radni vijek uvijek sam težila višim ciljevima i željela naučiti sve, pod