Image Alt

međunarodna studentska razmjena Tag

Dojmovi s međunarodne studentske razmjene u Ludwigshafen University of Applied Sciences Poruka naših studenata Filipa Bunjevca i Ive Šimić s Erasmus semestra na partner sveučilištu u Njemačkoj „Studenti smo druge godine, smjera Manager marketinga, Visoke poslovne škole Zagreb. Izuzetno smo počašćeni što nas je Visoka poslovna škola Zagreb poslala na razmjenu, u