Image Alt

quality of virtual studies Tag

U četvrtak 16. lipnja 2022. održan je redoviti sastanak partnera međunarodnog projekta Kvaliteta virtualnih studija – Quality of Virtual Studies (QVS) koji se provodi u sklopu Erasmus+ programa, a čiji je partner i Poslovno veleučilište Zagreb. Teme sastanka održanog putem Zoom platforme bili su komentari na provedbu dijela projekta IO2 -

Treći sastanak partnera na međunarodnom projektu „Kvaliteta virtualnog studiranja“ (Quality of virtual studies – QVS) u sklopu aktivnosti Erasmus+ KA2 programa održan je prošlog tjedna 17. – 19. svibnja 2022. u Engleskoj na partnerskoj instituciji School of Coding. Poslovno veleučilište Zagreb ondje su predstavili dr. sc. Željka Zavišić, prodekanica za međunarodnu

U petak 29. ožujka 2022. održan je redoviti sastanak partnera međunarodnog projekta Kvaliteta virtualnih studija - Quality of Virtual Studies (QVS) koji se provodi u sklopu Erasmus+ programa, a čiji je aktivni dionik i Poslovno veleučilište Zagreb. U središtu dvosatnog sastanka održanog putem Zoom platforme bila je organizacija edukacije za

Kompetencije nastavnika u virtualnom okruženju U petak 8. travnja 2022. održan je redoviti sastanak partnera međunarodnog projekta Quality of Virtual Studies (QVS) koji se provodi u sklopu Erasmus+ programa, a čiji je aktivni dionik i Poslovno veleučilište Zagreb. Na dvosatnom sastanku održanom putem Zoom platforme analizirali su se dojmovi s

Stručna konferencija Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu Dani e-infrastrukture – Srce DEI 2022, održana je 6. i 7. travnja 2022. U sklopu konferencije po prvi puta održano je i predstavljanje postera projekata u kojima sudjeluju visokoobrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj. Poslovno veleučilište Zagreb predstavilo je međunarodni projekt Quality of Virtual