Image Alt

savjet mladih Tag

,,U svakodnevnom poslovanju jako su mi  pomogle vještine i znanja stečene na Poslovnom veleučilištu Zagreb. Prvenstveno komunikacija s poslovnim partnerima (klijentima), javni nastup, promocijske aktivnosti te istraživanje tržišta i javnog mijenja" - Maks Prebeg Član ste Savjeta mladih grada Zagreba koji sljedeći tjedan organizira trodnevnu edukaciju koja će obuhvatiti i

Savjet mladih Grada Zagreba organizira simuliranu sjednicu Skupštine Grada Zagreba. Cilj projekta je mladima približiti rad predstavničke vlasti Grada Zagreba, naučiti ih argumentirano raspravljati te saznati stavove mladih vezano uz Program za mlade Grada Zagreba od 2022.-2025. Prijaviti se mogu osobe između 15-30 godina. Prijave su moguće do subote 28. svibnja. Projekt će se