Image Alt

universidade paulista Tag

PVZG su posjetile cijenjene kolegice dr. sc. Laura Ancona Lopez Freire i Vanessa Louise A. Fábrega, Ma, u sklopu ERASMUS+ programa. Na Poslovnom veleučilištu Zagreb, u sklopu Erasmus+ programa, prošlog tjedna smo ugostili cijenjene kolegice s naše partnerske institucije Universidade Paulista (UNIP). Tijekom posjeta dekanica za internacionalizaciju i Erasmus koordinatorica dr. sc.

Prodekanica za međunarodnu suradnju i mobilnost dr. sc. Željka Zavišić, prodekanica za stručni i znanstveni rad Dorotea Milas i voditeljica katedre Menadžmenta i produkcije u kulturi dr. sc. Sanja Rocco boravile su u Brazilu, gradu Sao Paolo na sveučilištu Universidade Paulista, koje je ujedno i partnerska institucija PVZG-a, u sklopu