Image Alt

Praktikum

praksa

Praktikum je obavezan dio obrazovanja na našem specijalističkom diplomskom studijskom programu marketinga i komunikacija. Koncepcija rada i način polaganja praktikuma detaljno su objašnjeni u Pravilniku koji je, uz ostale potrebne obrasce, dostupan na linku u nastavku: