Image Alt

Predavači

KATEDRA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
doc. dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.

PREDAVAČI NA KATEDRI ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
doc. dr. sc. Lukša Lulić, v. pred.
dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. v. š.
dr. sc. Sanja Rocco, v. pred.
dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š.
Predrag Čudina, prof., v. pred.
mr. sc. Neven Šipić, v. pred.
Goran Luburić, mag. oec., v. pred.
doc. dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.

Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., v. pred.

ASISTENTI
Marija Baričević, dip. iur.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Marinko Jurčević
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
doc. dr. sc. Ivan Tolić, v. pred.
doc. dr. sc. Nenad Vertovšek
doc. dr. sc. Dijana Vuković, v. pred.
dr. sc. Pavle Kalinić, pred.
dr. sc. Mirjana Matešić
dr. sc. Korana Simonović
dr. sc. Oliver Hip, prof. v. š.
dr. sc. Gordan Akrap
mr. sc. Zorislav Kaleb, v. pred.
mr. sc. Vera Šutalo, v. pred.
mr. sc. Sandra Matijević
mr. sc. Anita Zelić
mr. sc. Dražen Rajković
Siniša Kovačić, dipl. nov., pred.
Vladimir Preselj, mag. comm.
Vinko Mostarac, pred.
Marija Volarević, pred.
Dražen Smaranduj
Hrvoje Ratkić, struč. spec. oec.
Gordan Turković, univ. spec. pol.
Dario Blažeković, mag. oec.

KATEDRA ZA MENADŽMENT I PRODUKCIJU U KULTURI

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI
dr. sc. Sanja Rocco, v. pred.

PREDAVAČI NA KATEDRI
dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š.
dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.
mr. sc. Neven Šipić, v. pred.
Goran Luburić, mag. oec., v. pred.
Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.
Lidija Ivanda, mag. art.

 

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić
prof. dr. sc. Branko Mihanović
prof. dr.sc. Branko Ivanda
doc. dr. sc. Željka Tonković
dr. sc. Nives Tomašević
dr. sc. Lucija Ljubić
dr. sc. Ana Lederer
dr. sc. Anđelka Galić
dr. sc. Angelina Daniela Jelinčić
dr. sc. Dea Vidović
dr. sc. Dijana Vuković
dr. sc. Oliver Hip
mr. sc. Vera Šutalo
Goranka Horjan
Zrinka Jonjić
Ana Lučić
Marina Pejnović
Marko Baus
Ivan Friščić
Morana Matković

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA

VODITELJ KATEDRE STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA
Predrag Čudina, prof.

PREDAVAČI NA KATEDRI
dr.sc. Tanja Grmuša
mr.sc. Neven Šipić
Goran Luburić, v. pred.

 

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Slobodan Kaštela
prof. dr. sc. Mladen Nikšić
prof. dr. sc. Gordana Štefančić
doc. dr. sc. Ivan Tolić, v. pred.
dr.sc. Pavle Kalinić
dr.sc. Anđelko Akrap
dr.sc. Oliver Hip, prof.v.š.
mr. sc. Anita Zelić
mr.sc. Dragan Kopecki
mr.sc. Dubravka Maras
Siniša Režek
Tomislav Đuran

 

VANJSKI PREDAVAČI ENGLESKOG JEZIKA
mr. sc. Anamarija Bekavac, pred.
Tatjana Kezele Vengušt