Image Alt

Predavači

KATEDRA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
doc. dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.

 

PREDAVAČI NA KATEDRI ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE

 • doc. dr. sc. Lukša Lulić, v. pred.
 • doc. dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.
 • dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š. u tr. zvanju
 • dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. v. š.
 • dr. sc. Sanja Rocco, v. pred.
 • Predrag Čudina, prof., v. pred.
 • mr. sc. Neven Šipić, v. pred.
 • Goran Luburić, mag. oec., v. pred.
 • Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., v. pred.
 • Marija Baričević, dipl. iur., pred.

 

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI

 • prof. dr. sc. Marinko Jurčević
 • prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
 • prof. dr. sc. Predrag Bejaković
 • doc. dr. sc. Ivan Tolić, v. pred.
 • doc. dr. sc. Dijana Vuković, v. pred.
 • doc. dr. sc. Nenad Vertovšek, pred.
 • doc. dr. sc. Pavle Kalinić, pred.
 • doc. dr. sc. Gordan Akrap
 • doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac
 • doc. dr. sc. Borislav Gordić
 • dr. sc. Oliver Hip, prof. v. š. u tr. zvanju
 • dr. sc. Siniša Kovačić, dipl. nov., v. pred.
 • dr. sc. Mirjana Matešić
 • dr. sc. Korana Simonović
 • dr. sc. Zlatko Hodak
 • dr. sc. Darko Dvornik
 • mr. sc. Zorislav Kaleb, v. pred.
 • mr. sc. Vera Šutalo, v. pred.
 • mr. sc. Anita Zelić, pred.
 • mr. sc. Dražen Rajković
 • Vladimir Preselj, mag. comm., pred.
 • Gordan Turković, univ. spec. pol.
 • Vinko Mostarac, mag. oec., pred.
 • Gaj Tomaš, mag. educ. philol. angl.
 • Lidija Đukić, mag. oec.
 • Sanja Varlaj, mag. oec.
 • Latica Ivanišević Kranić, mag. oec.
 • Marija Volarević, pred.
 • Dražen Smaranduj, dipl. nov.
 • Hrvoje Ratkić, struč. spec. oec., pred.
 • Ana Eterović, mag. educ. philol. angl.
 • Tatjana Kezele Vengušt
 • Tomislav Jurić, mag. rel. int. et dipl. et struč. spec. rel. publ., pred.
 • Domagoj Mazanik, mag, inf.
 • Tomislav Đuran, pred.

KATEDRA ZA MENADŽMENT I PRODUKCIJU U KULTURI

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI
dr. sc. Sanja Rocco, v. pred.

PREDAVAČI NA KATEDRI
dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š. u tr. zvanju
doc. dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.
mr. sc. Neven Šipić, v. pred.
Goran Luburić, mag. oec., v. pred.
Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., v. pred.

 

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI

 • prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić
 • prof. dr. sc. Branko Mihanović
 • prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić
 • izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević
 • izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić
 • doc. dr. sc. Dijana Vuković
 • doc. dr. sc. Željka Tonković
 • dr. sc. Goranka Horjan
 • dr. sc. Ana Lederer
 • dr. sc. Anđelka Galić
 • dr. sc. Dea Vidović
 • dr. sc. Oliver Hip, prof. v. š. u tr. zvanju
 • mr. sc. Vera Šutalo
 • mr. sc. Zorislav Kaleb
 • Gaj Tomaš, mag. educ. philol. angl., pred.
 • Ana Eterović, mag. educ. philol. angl., pred.
 • Siniša Pušonjić
 • Zrinka Jonjić
 • Ana Lučić
 • Marko Baus
 • Nina Mitrović
 • Ivan Friščić
 • Morana Matković
 • Hrvoje Ratkić
 • Davor Rocco
 • Damir Medvešek

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA

VODITELJ KATEDRE STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA
Predrag Čudina, prof.

PREDAVAČI NA KATEDRI
dr.sc. Tanja Grmuša
mr.sc. Neven Šipić
Goran Luburić, mag. oec., v. pred.

 

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI

prof. dr. sc. Mladen Nikšić
prof. dr. sc. Jasenko Marin
doc. dr. sc. Iva Savić
doc. dr. sc. Mišo Mudrić
doc. dr. sc. Ivan Tolić, v. pred.
doc. dr. sc. Pavle Kalinić
doc. dr. sc. Gordan Akrap
dr. sc. Oliver Hip, prof. v. š. u tr. zvanju
mr. sc. Dragan Kopecki, v. pred.
mr. sc. Anita Zelić, pred.
mr. sc. Dubravka Maras
Siniša Režek, prof., pred.
Tomislav Đuran
mr. sc. Zoran Vogrin
Gaj Tomaš, mag. educ. philol. angl.
Tatjana Kezele Vengušt