Image Alt

Prijave i upisi

Trenutno nema otvorenih natječaja za upis.

Ako ste odabrali smjer preddiplomskog stručnog odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija, prijavite se putem elektronskog obrasca koji se nalazi u nastavku.

Prijava na preddiplomski stručni studij – Zagreb
Prijava na preddiplomski stručni studij – Sesvete
Prijava na specijalistički diplomski stručni studij
Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja

Svi oni koji ispune online prijavu za studije PVZG, bit će na vrijeme obaviješteni o budućim upisnim rokovima (jer su upisi do daljnjeg odgođeni), tj. dobit će o tome pravovremenu informaciju.

Zbog cjelokupne situacije i okolnosti više sile koje nas prate, upisi su odgođeni do daljnjeg. No, jednako tako se nadamo da ćemo (najkasnije) do jesenskih rokova moći regularno provoditi razredbene ispite i upisne postupke. Zahvaljujemo na razumijevanju i molimo vas za strpljenje. Do tada, slobodno pratite naš blog sadržaj u kojemu pišemo i dajemo savjete vezane uz područje djelatnosti naših studijskih programa.

Za sve informacije možete nam se slobodno obratiti e-mailom (pvzg@pvzg.hr) ili telefonskim pozivom (01 6310888; 01 6310889; uredovno vrijeme radnim danima 08-16h). Sljedeća akademska godina počinje tek u listopadu 2020. godine i nadamo se da će do tada sve doći na svoje mjesto.

Dekanat PVZG

DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PRIJAVU

 1. popunjeni obrazac prijave za upis
 2. domovnica (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)
 3. rodni list (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)
 4. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (izvornik ili ovjerene kopije)
 5. dokaz o položenom završnom radu i/ili državnoj maturi (izvornik ili ovjerena kopija)
 6. svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju (diplomski studij)
 7. prijepis ocjena (diplomski studij)
 8. jednu fotografiju dimenzija 4 x 6 cm

UPIS NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Osnovni uvjet upisa na preddiplomske stručne studije: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, položena državna matura i prijava preko web stranice http://www.postani-student.hr/ ili proveden razredbeni postupak, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine.

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu:

a) preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija 21.945,00 kn;

b) preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi 24.995,00 kn;

c) preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima 23.950,00 kn.

Svi studenti koji školarinu plaćaju na rate moraju predati Poslovnom veleučilištu Zagreb ovjerenu zadužnicu kao instrument osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis, te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 135,00 kuna.

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište Zagreb. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 50,00 kuna i plaća se prilikom upisa.

 

UPIS NASPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Osnovni uvjet upisa na specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija: završen preddiplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom stručni prvostupnik/ca, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine i upisnine. U slučaju završenog nesrodnog studija izvan područja društvenih znanosti, polja ekonomije, određuju se razlikovni ispiti kao dodatan uvjet za upis.

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Marketinga i komunikacija iznosi: 24.495,00 kn.

 

 

Uplate školarina se izvršavaju na poslovni račun otvoren u Erste & Steiermarkische banci IBAN : HR8024020061100477071.

Plaćanje školarine moguće je na 4 rate ili po dogovoru u više rata. Školarina se može platiti i putem kreditnih kartica beskamatno na rate (Premium Visa PBZ do 10 rata, Diners do 12 rata) te karticama Visa, MasterCard i Maestro. Na cijene školarina se osiguravaju odgovarajući popusti – link OVDJE.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti na telefon 01/6310 888, 01/6310 889, 01/6310 844, putem e-maila: pvzg@pvzg.hr ili na mrežnoj stranici www.pvzg.hr.

Sve informacije o školarinama i mogućnostima plaćanja možete pročitati OVDJE.

UPIS NA TEMELJU DRŽAVNE MATURE

Na temelju položene državne mature izravno će se upisati učenici koji u tekućoj školskoj godini polože državnu maturu i tako završe svoje srednjoškolsko obrazovanje.

Svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija kandidati predaju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Bez obveze provedbe razredbenog postupka, izravno će se upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u proteklim školskim godinama.

UPIS NA TEMELJU RAZREDBENOG POSTUPKA

Na temelju razredbenog postupka mogu se upisati:

 • kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžbu o položenom završnom ispitu,
 • kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi i završnog ispita te provjeri znanja na razredbenom ispitu koji obuhvaća provjeru znanja na temelju pismenog i usmenog dijela ispita.

Nakon pismenog dijela ispita provodi se motivacijski intervju.

Temeljem vrednovanja prethodno navedenih elemenata utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista).

DOKUMENTACIJA ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 • domovnica,
 • rodni list,
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole,
 • dokaz o položenom završnom radu i/ili dokaz o položenoj državnoj maturi,
 • jedna fotografija dimenzija 4 x 6 cm

DOKUMENTACIJA ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MARKETINGA I KOMUNIKACIJA

 • domovnica,
 • rodni list,
 • svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju,
 • prijepis ocjena,
 • jedna fotografija dimenzija 4 x 6 cm.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

Strani državljani upisuju se na stručni studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, s time da su dužni prilikom upisa predati i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

PRIJELAZ NA PVZG S DRUGOG VISOKOG UČILIŠTA

Studenti koji namjeravaju prijeći na Poslovno veleučilište Zagreb s drugih studija, obvezni su u studentsku referadu predati svoju zamolbu za prijelaz uz koji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • indeks visokog učilišta sa kojeg prelaze,
 • ovjereni prijepis položenih ispita,
 • ovjereni nastavni plan i program za predmete položene na visokom učilištu s kojeg se prelazi,
 • domovnica,
 • rodni list,
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole,
 • dokaz o položenom završnom radu i/ili dokaz o položenoj državnoj maturi,
 • popunjeni obrazac prijave za upis.

Kako bi potvrdili namjeru upisa na Poslovno veleučilište Zagreb SVI kandidati obvezni su prijaviti se preko web stranice Poslovnog veleučilišta Zagreb www.pvzg.hr.

ŠKOLARINA

Detaljnije informacije o školarini pronađite OVDJE