Image Alt

Referada i E-zamolba

Zamolbu u elektronskom obliku možete ispuniti i poslati Studentskoj referadi na ovoj poveznici: E-zamolba

 

STUDENTSKA REFERADA
pvzg@pvzg.hr
Tel. 01/6310 888, 01/6310889
Faks. 01/6310 612

VODITELJICA STUDENTSKE REFERADE:

Andreja Šušković Medved, bacc.oec.
andreja.suskovic@pvzg.hr
01/6310 889

REFERENTICA STUDENTSKE REFRADE:

Mia Flego, mag.oec.
mia.flego@pvzg.hr
01/6310 888

 

RADNO VRIJEME STUDENTSKE REFERADE PVZG-a:
  • ponedjeljak, utorak i petak 09:00 – 14:00 sati
  • srijeda i četvrtak 13:00 – 19:00 sati

 

RADNO VRIJEME  BLAGAJNE PVZG-a:
  • ponedjeljak – petak 09:00 – 14:00 sati