Image Alt

Školarine i popusti

VISINA TROŠKOVA STUDIJA

Preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija

Za jednu akademsku godinu: 21.945,00 kn

Preddiplomski stručni studij
Menadžmenta i produkcije u kulturi

Za jednu akademsku godinu: 24.995,00 kn

Preddiplomski stručni studij
Upravljanje opskrbnim lancima

Za jednu akademsku godinu: 23.950,00 kn

Specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija

Za jednu akademsku godinu: 24.495,00 kn

IBAN broj:
HR8024020061100477071 otvoren u Erste & Steiermarkische banci.

IBAN broj: HR8024020061100477071 otvoren u Erste & Steiermarkische banci.

Mogućnosti plaćanja

Plaćanje školarine moguće je na 4 rate, potrošačkim kreditom do 60 rata i kreditnim karticama na rate beskamatno (American Express do 10 rata, Diners do 12 rata) te karticama Visa, MasterCard i Maestro.

Svi studenti koji školarinu plaćaju na rate moraju predati Visokoj školi ovjerenu zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis, te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 135,00 kuna.

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 50,00 kuna i plaća se prilikom upisa.

 

Popusti na cijenu školarine za akademsku godinu 2019./2020.

Tablica 1:

OSNOVE ZA POPUST IZNOS POPUSTA NA GODIŠNJU ŠKOLARINU u kn (po studijima)
Nezaposleni (prijavljeni minimalno 6 mjeseci na Hrvatski zavod za zapošljavanje). Popust vrijedi samo za godinu na koju se student upisuje

 

Marketing i komunikacije: 1.995,00
Menadžment i produkcija u kulturi: 2.300,00
Upravljanje opskrbnim lancima: 2.200,00
DIPLOMSKI STUDIJ: 2.250,00
Sadašnji i bivši polaznici programa POUZ Marketing i komunikacije: 1.995,00
Menadžment i produkcija u kulturi: 2.300,00
Upravljanje opskrbnim lancima: 2.200,00
DIPLOMSKI STUDIJ: 2.250,00
Zaposlenici iste tvrtke, u slučaju kada plaćanje za studenta vrši tvrtka (poslodavac):
2 – 3 zaposlenika Marketing i komunikacije: 1.395,00
Menadžment i produkcija u kulturi: 1.610,00
Upravljanje opskrbnim lancima: 1.500,00
DIPLOMSKI STUDIJ: 1.575,00
4 – 8 zaposlenika Marketing i komunikacije: 1.995,00
Menadžment i produkcija u kulturi: 2.300,00
Upravljanje opskrbnim lancima: 2.200,00
DIPLOMSKI STUDIJ: 2.250,00
više od 8 zaposlenika Marketing i komunikacije: 2.395,00
Menadžment i produkcija u kulturi: 2.760,00
Upravljanje opskrbnim lancima: 2.630,00
DIPLOMSKI STUDIJ: 2.700,00
Članovi iste obitelji (roditelji i djeca, supružnici, braća i sestre):

 

2 člana Marketing i komunikacije: 2.990,00
Menadžment i produkcija u kulturi: 3.450,00
Upravljanje opskrbnim lancima: 3.290,00
DIPLOMSKI STUDIJ: 3.375,00
3 člana Marketing i komunikacije: 4.985,00
Menadžment i produkcija u kulturi: 5.750,00
Upravljanje opskrbnim lancima: 5.490,00
DIPLOMSKI STUDIJ: 5.625,00
4 člana ili više Marketing i komunikacije: 6.980,00
Menadžment i produkcija u kulturi: 8.050,00
Upravljanje opskrbnim lancima: 7.680,00
DIPLOMSKI STUDIJ: 7.875,00
Studenti PVZG koji završetkom preddiplomskog studija na PVZG nastavljaju PVZG studij na diplomskoj razini DIPLOMSKI STUDIJ: 2.250,00

Tablica 2:

OSNOVE ZA POPUST STUDIJ GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE
Zaposlenici Zagrebačkog holdinga, zaposlenici gradskih upravnih tijela uz vlastito financiranje:

 

Marketing i komunikacije

17.990,00

Menadžment i produkcija u kulturi

19.990,00

Upravljanje opskrbnim lancima

20.950,00

DIPLOMSKI STUDIJ

20.090,00

Tablica 3:

OSNOVE ZA POPUST STUDIJ GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE
Prijelaznici sa drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu na svim preddiplomskim studijima Marketing i komunikacije

15.000,00

Menadžment i produkcija u kulturi

17.000,00

Upravljanje opskrbnim lancima

18.000,00

Prijelaznici sa drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu na specijalističkom diplomskom studiju DIPLOMSKI STUDIJ

17.000,00

*Cijena studija iz prethodne tabele (Tablica 3) odnosi se samo na godinu u koju je izvršen prijelaz sa drugog visokog učilišta. Ostale godine studija se plaćaju po utvrđenoj cijeni školarine uz primjenu odgovarajućih popusta utvrđenim ovom i drugim odlukama Upravnog vijeća.

POPUSTI ZA IZVRSNOST – NA TEMELJU OSTVARENIH REZULTATA DRŽAVNE MATURE u TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI:

Preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija

Ukupno ostvareni bodovi na državnoj maturi:

Cijena školarine u kn:

900 i više bodova

17.500,00

800-899 bodova

18.900,00

700-799 bodova

20.500,00

Ispod 699 bodova

Puna cijena

Preddiplomski stručni studij Menadžmenta i produkcije u kulturi

Ukupno ostvareni bodovi na državnoj maturi:

Cijena školarine u kn:

900 i više bodova

18.900,00

800-899 bodova

20.500,00

700-799 bodova

22.900,00

Ispod 699 bodova

Puna cijena

Preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima

Ukupno ostvareni bodovi na državnoj maturi:

Cijena školarine u kn:

900 i više bodova

18.000,00

800-899 bodova

19.200,00

700-799 bodova

21.560,00

Ispod 699 bodova

Puna cijena

*Cijena školarine utvrđena za izvrsnost na temelju rezultata državne mature odnosi se samo na godinu u koju je izvršen upis. Ostale godine studija se plaćaju po utvrđenoj cijeni školarine uz primjenu odgovarajućih popusta utvrđenim ovom i drugim odlukama Upravnog vijeća.

 

Popusti za jednokratnu uplatu školarine na žiro račun Veleučilišta i avansno plaćanje (plaćanje više studijske godine unparijed):

STUDIJSKI PROGRAM (dodatni) POPUST NA JEDNOKRATNU UPLATU u kn:

Marketing i komunikacije

1.200,00

Menadžment i produkcija u kulturi

1.500,00

Upravljanje opskrbnim lancima

1.400,00

DIPLOMSKI STUDIJ

1.450,00

*Popust za jednokratnu uplatu iznosa školarine na žiro račun IBAN Veleučilišta, kao i za avansno plaćanje (plaćanje više studijske godine unaprijed) moguće je kombinirati samo s popustima iz Tablice 1.

 

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti i na telefone 01/6310 888, 01/6310 889, 01/6310 844, putem e-maila: pvzg@pvzg.hr