LICE USPJEHA: Andrea Svržnjak

Zaposleni ste kao prodajni suradnik-unaprjeđivač prodaje u Oktal Pharmi d.o.o. Koliko je važna interpersonalna komunikacija u upravljanju prodajom?

Zaposlena sam kao prodajni suradnik-unapređivač prodaje u Oktal Pharmi d.o.o. u Zagrebu. Interpersonlna komunikacija u upravljanju prodajom vrlo je važan segment rada, može se čak reči, jedan od najvažnijih. Jer, ako nema dobre interpersonalne komunikacije među suradnicima, kolegama, kao i vanjskim suradnicima, vrlo je  otežan rad, a samim time izostaju i rezultati rada, odnosno prodaje, što je krajnji cilj posla koji obavljam.

Koliko Vaša tvrtka ulaže u edukaciju prodajnog osoblja i jačanje njihovih interkulturalnih kompetencija?

Tvrtka u kojoj radim već duži niz godina dosta ulaže u edukaciju prodajnog osoblja, i to kroz kontinuirana predavanja, seminare, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Naročito se vodi računa da komunikacija sa suradnicima iz drugih zemalja s kojima smo u poslovnom odnosu bude što kvalitetnija i češća.  

U završnom radu na stručnom prijediplomskom studiju analizirate ulogu neverbalne komunikacije koja se može promatrati u brojnim kontekstima. S kojim ste se izazovima u razumijevanju neverbalne komunikacije Vi susreli u privatnom, ali i poslovnom okruženju?

Izazovi neverbalne komunikacije: Ovaj vid komunikacije važan je, kako u privatnom okruženju, tako i u poslovnom. Vrlo je važno prepoznati znakove neverbalne komunikacije, i iz toga upoznati sugovornike, te će tako i verbalna komunikacija biti uspješnija. Ovim stručnim studijem, koji sam završila,dobila sam mnoga znanja, kako prepoznati znakove neverbalne komunikacije, kako se koristiti njome i shvatiti da je ponekad dovoljna i neverbalna komunikacija kako bi se postigao cilj. I u privatnom okruženju sada mogu i kroz neverbalnu komunikaciju ocijeniti, kakvi su ljudi, što ustvari misle, odmaknuti se od onih s kojima ne dijelim svjetonazor i čiji mi stavovi nisu prihvatljivi.

Aktivno ste sudjelovali u brojnim aktivnostima kao članica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb. Što je prema Vašem mišljenju najveći izazov u upravljanju kvalitetom u visokom obrazovanju?

Povjerenstvo  za osiguranje kvalitete Poslovnog veleučilišta Zagreb, kojeg sam bila član, tijelo je koje nastoji unaprijediti, tj. pomoći u upravljanju kvalitetom u visokom obrazovanju, kroz suradnju studenata i profesora, suradnju studenata međusobno, brzu međusobnu  komunikaciju, kroz moderne kanale komunikacije, što olakšava rad i profesora i učenje studenata, a za cilj ima što uspješnije međusobno prenošenje i usvajanje znanja.

Koja znanja i vještine stečene na studiju Marketinga i komunikacija na Poslovnom veleučilištu Zagreb primjenjujete u svakodnevnom poslovanju?

Znanja i vještine stečene na studiju Marketinga i komunikacija na Poslovnom veleučilištu Zagreb, nastojim što više primjenjivati u radu. Sada mi je olakšana komunikacija s kolegama, domaćim i stranim suradnicima. Stekla sam samopouzdanje, koje mi je vrlo bitno, u međusobnim komunikacijama nastupam odvažno i odlučno i sigurna sam da ću i ubuduće stečeno znanje usavršavati i time doprinijeti kvaliteti rada na dobrobit, kako moju tako i tvrtke. Ponosna sam jer sam uz redovan posao i obitelj uspjela svladati nove vještine i stekla novo znanje koje će mi pomoći poslovno i privatno.