LICE USPJEHA: Irena Ravlić Babić

Vaše profesionalno djelovanje vezano je uz investicijske fondove (Erste Asset Management). Koje su prednosti ulaganja u investicijske fondove?

Najprije, želim istaknuti da je glavni motiv ulaganja u investicijske fondove štednja određenih novčanih sredstava, uz potencijalnu zaradu. To možemo ostvariti i pomoću investicijskih fondova. Najčešća zabluda s kojom se susrećemo je mišljenje da je potrebno imati jako puno novca za ulaganje ili bojazan da nemamo dovoljno znanja da bi se uhvatili u koštac s financijskim tržištima, ali naprotiv, ulagatelji već od minimalno 25 € mjesečno, trajnim nalogom mogu odabrati fond prema svom izboru, dakle nije potrebno izdvajati značajna sredstva, a s druge strane ta ista sredstva povjeravaju fond managerima, odnosno profesionalnim stručnjacima. Stoga, nije potrebno čekati povoljan timing ili poznavati domaća i svjetska tržišta kada to za nas radi tim ljudi zaposlenih upravo za tu svrhu. Također, vrlo je jednostavno pratiti vlastita ulaganja jer su svi relevantni podaci uvijek dostupni i javno objavljeni, tj. transparentni, a sredstva u fondu nisu „zaključana na određeni rok“, već su uvijek dostupna u slučaju da netko želi isplatiti sredstva ili je ulaganje ispunilo očekivanja.

Koliko hrvatski građani znaju o investicijskom ulaganju i investicijskim fondovima općenito? Postoji li razlika unutar populacije s obzirom na generacijske skupine? Što govori Vaša dosadašnja praksa?

Hrvatski građani sve veći interes pokazuju za ulaganja koja nisu „tradicionalna“ poput štednje ili oročenja u bankama. U prilog tome govori i činjenica da je više od 2,8 milijardi EUR-a sredstva uloženo u investicijske fondove. Međutim, kada bi to usporedili s ukupnom štednjom građana u bankama koja iznosi oko 54,4 milijardi EUR-a, vidljivo je da građani rado odvajaju sredstva za štednju, ali još uvijek je ona usmjerena „tradicionalnijim“ opcijama. Međutim, taj trend se lagano mijenja i nadamo se da ćemo po uzoru na razvijenije zemlje i mi krenuti tim stopama. Ulagači su razne životne dobi, profesija, interesa, kao što je i njihova imovina iz raznih vrsta prihoda. Mlađi ulagači, okrenuti su više dugoročnom ulaganju otvaranjem trajnih naloga u nešto dinamičnije fondove poput dioničkih s većim potencijalom zarade, dok ostatak preferira konzervativnije fondove kao „sigurnije luke“ te obvezničke i mješovite fondove.

Kako jačati financijsku pismenost hrvatskih građana? Što Vi osobno činite po tom pitanju s obzirom na Vašu karijeru u financijskom sektoru?

Financijska pismenost stječe se od malih nogu upoznavanjem s prilikama i mogućnostima kućnog budžeta preko raspolaganja vlastitim džeparcem. Postoje mnogi predmeti u školama koji se u nekom dijelu isprepliću s financijskim temama, ali u svakom slučaju površinski i nedovoljno jer svaka osoba, završetkom škole ili fakulteta, kada se susretne s tržištem rada već bi u ovom trenutku trebala biti upoznata s financijskom terminologijom i uslugama (od otvaranja računa na kojem će primati plaću, ugovaranjem mirovinskog fonda,  pa i štednjom i ulaganjima). Kao industrija trudimo se što više medijski biti prisutni i u suradnji s ostalim institucijama održavati predavanja, panele i diskusije te informirati širu javnost o našim proizvodima i uslugama.

Tema Vašeg diplomskog rada usmjerena je ulogu ESG čimbenika u korporativnom upravljanju. Kako ESG čimbenici utječu na korporativno upravljanje? Kakva je svijest menadžmenta o korisnosti implementacije ESG čimbenika za kvalitetu poslovanja?

Uloga ESG-a ili „zelenih ulaganja“ iznimno je važna za sve industrijske sektore. Naime, ESG nije prolazni hypeveć dugoročni trend s mnogim etapama koje tek treba prijeći. Činjenica, je da sve više kompanija, uzimajući u obzir stvaranje profita stavlja fokus na dugoročne, okolišne, društvene i socijalne ciljeve. Povećava se svijest o važnosti ESG čimbenika koji se ugrađuju u poslovanja i samim time utječu na društveno odgovorno poslovanje kompanije. To svakako doprinosi pozitivnoj reputaciji i imidžu kompanije  spram zaposlenika, potrošača i svekolike zajednice, ali pomaže i financijskom zdravlju poduzeća. Dakle, kompanije nastoje stvoriti simbiozu profita i odgovornosti uzistodobno poboljšanje svojeg utjecaja na zajednicu i okoliš (smanjenje emisija CO2, gospodarenje otpadom, korištenje obnovljivih izvora energije itd.).

Koja znanja i vještine stečene na studiju Marketinga i komunikacija na Poslovnom veleučilištu Zagreb primjenjujete u svakodnevnom poslovanju?

Sva stečena znanja i vještine primjenjive su u svakodnevnom poslovanju, ali svakako bi istaknula strategije marketinga kao i predmete vezane uz metodologije (istraživačke ili pisanja završnog rada) koje na prvu ne zvuče senzacionalno, ali izuzev samog čina stjecanja znanja, moram izdvojiti divne profesore koji su uložili napore i potrudili se da svo to gradivo „prenesu“ na studente, uz napomenu da je tijekom studija kao i poslovnom okruženju jako bitno imati dobre kolege, suradnike i po mogućnosti i prijatelje na koje se može osloniti.