Image Alt

Stručna praksa

Preporuku za studentsku praksu, Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi te Pravilnik o stručnoj praksi možete preuzeti u nastavku: