Image Alt

Studentski zbor

Studentski zbor Poslovnog veleučilišta Zagreb, studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Poslovnog veleučilišta Zagreb te predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja.

studentskizbor

Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.