Image Alt

Studijski programi u Sesvetama

Poslovno veleučilište Zagreb od akademske godine 2017/2018. započelo je s izvođenjem dijela svojih studijskih programa i u Sesvetama.

Riječ je o preddiplomskom stručnom studiju Marketinga i komunikacija te preddiplomskom stručnom studiju Gospodarske logistike (Upravljanje opskrbnim lancima – UOL).

E-brošure studijskih programa:

Nastava se izvodi na lokaciji Gimnazije Sesvete (Bistrička 7), u poslijepodnevnim satima (od 17 do 21:30). Ovo je prvi studij namijenjen stanovnicima istočnog dijela grada Zagreba, kao i okolice, a u budućnosti je planirano izvođenje svih studijskih programa u Sesvetama, uključujući i specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija.

Za dodatne informacije možete se obratiti referadi na e-mail: pvzg@pvzg.hr