Image Alt

Studijski programi u Zagrebu

Poslovno veleučilište Zagreb na lokaciji sjedišta  – Pučko otvoreno učilište u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68, provodi nekoliko preddiplomskih i jedan diplomski studijski program:

  • Preddiplomski stručni studij Marketing i komunikacije
  • Preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi
  • Preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima
  • Specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija

E-brošure studijskih programa

 

O studijskim programima općenito

FOTO IZ ARHIVE

Naš najdugovječniji studij je preddiplomski stručni studij marketinga i komunikacija u trajanju od 6 semestara (3 godine). Završetkom preddiplomskog stručnog studija Marketinga i komunikacija stječe se 180 ECTS bodova te stručni nazivi stručni prvostupnik/prvostupnica (baccaleures/baccalaurea) marketinga i komunikacija (kratica: bacc. oec.).

Naše veleučilište od 2016. godine provodi i preddiplomski stručni studij menadžmenta i produkcije u kulturi. Studij traje 6 semestara (3 godine), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova te naziv stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi (kratica: bacc. cult.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Od akademske godine 2017./2018. provodimo i preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima. Studij traje 6 semestara (3 godine), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova te naziv stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea inženjer gospodarske logistike(kratica: bacc. ing. logist.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Uz preddiplomske stručne studije, od 2015. godine provodimo specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija. Studij traje 4 semestra (2 godine), a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova te naziv stručni/a specijalist/ica marketinga i komunikacija (kratica: struč.spec.oec.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija u trajanju od tri godine i diplomski stručni studij Marketing i komunikacije čine zaokruženu studentsku vertikalu od 3+2 godine studija s ukupno 300 ECTS bodova po završetku studija.

Menadžment i produkcija u kulturi

Školovanje se provodi shodno načelima Bolonjske deklaracije što omogućuje studentima prijelaz na druge komplementarne studije u Hrvatskoj i inozemstvu. Program studija je koncipiran temeljem proučenih i analiziranih programa hrvatskih sveučilišta, odnosno ekonomskih fakulteta, fakulteta političkih znanosti i novinarstva kao i programa poznatih svjetskih visokih učilišta. Program provode renomirani i iskusni nastavnici s iskustvom iz prakse.

Osnivač Poslovnog veleučilišta Zagreb je Pučko otvoreno učilište Zagreb, javna ustanova za obrazovanje, kulturu i nakladništvo s dugogodišnjom bogatom tradicijom, značajnim uspjesima u obrazovanju te je jedna od najstarijih institucija za obrazovanje odraslih u ovom dijelu Europe.

Poslovno veleučilište Zagreb smješteno je u Ulici grada Vukovara 68 (zgradi Osnivača), gdje se održava nastava u odličnim prostornim uvjetima, učionicama i kabinetima opremljenim najsuvremenijim nastavnim pomagalima.

Veleučilište je član CARneta-a pa studenti imaju mogućnost koristiti internet po povoljnim cijenama. Studentima je na raspolaganju knjižnica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb sa 35000 naslova od kojih dvije trećine stručnih knjiga koje se popunjavaju novom literaturom za potrebe studija.