Image Alt

doc. dr. sc. Željka Tonković

doc. dr. sc. Željka Tonković

Dr. sc. Željka Tonković docentica je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Diplomirala je na dvopredmetnom studiju sociologije i povijesti na Sveučilištu u Zadru, a doktorat iz sociologije stekla 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom o društvenim mrežama aktera u kulturnom i kreativnom sektoru grada Zadra. Područje njezinog znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa uključuje sociologiju kulture, urbanu sociologiju, mrežnu teoriju i analizu te različite aspekte razvoja kulturnog i kreativnog sektora. Od 2016. suradnica je na znanstvenom projektu „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“ (HRZZ-UIP-3134), dok je od 2014. do 2018. bila suradnica na interdisciplinarnom znanstvenom projektu „Moderne i suvremene umjetničke mreže, grupe i udruženja: organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi u 20. i 21. stoljeću“ (HRZZ-IP-6270). Sudjelovala je kao suradnica na domaćim i međunarodnim stručnim projektima. Provela je nekoliko samostalnih i suautorskih istraživanja u sektoru civilnog društva, kulturne politike, razvojnih strategija i prostornog planiranja. U svom javnom djelovanju aktivno je sudjelovala u radu zagovaračkih platformi i inicijativa nezavisne kulturne scene na lokalnoj razini. Članica je Međunarodne mreže za analizu društvenih mreža (INSNA) i Hrvatskog sociološkog društva, u kojem je od 2012. do 2018. bila koordinatoricom Sekcije za sociologiju prostora.
Iscprnija bibliografija radova dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/278523

.