Image Alt

PVZG

Katarina_Plecas

Katarina Plećaš

“Studirajući na PVZG-u stekla sam mnoga nova znanja, potvrdila mnoga saznanja i, ono najvažnije, sve stečeno, u kratkome roku sam primijenila – od uspješne poslovne komunikacije, preko promocije i odgovornog marketinga do pisanja i predstavljanja stručnih radova jer dobra komunikacija je temelj uspješnog i odgovornog poslovanja.

 

Katarina Plećaš, struč. spec. oec.

voditeljica ureda HR PSOR-a i glavna urednica GiO