Image Alt

Martina Gašljević

Martina Gašljević

“Kako sam već bila zaposlena u korporativnim komunikacijama, odnosno u Sektoru marketinga, nisam puno razmišljala oko odabira fakulteta. Upravo je smjer komunikacija na PVZG nudio ono što je meni odgovaralo po pitanju programa i stjecanja stručnih znanja i koje je, u konačnici, u skladu s potrebama mog posla.”