Image Alt

PVZG

doc. dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.

Doc. dr. sc. Tanja Grmuša viši je predavač te voditeljica Katedre za marketing i komunikacije Poslovnog veleučilišta Zagreb. Magistrirala je komunikologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Poslovnom veleučilištu Zagreb predaje komunikacijske i metodološke kolegije. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim konferencijama te je objavila nekoliko znanstvenih radova. Urednica je Zbornika radova dviju znanstvenih i stručnih konferencija “Fedor Rocco”, održanih 2013. i 2016. godine. Također, koautorica je elektronskog udžbenika Metodologija izrade seminarskih i završnih radova.