Image Alt

dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. v. š.

dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. v. š.

Dr. sc. Tomislav Ivančević, dipl. oec., profesor je visoke škole na Poslovnom veleučilištu Zagreb. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Objavio je 18 znanstvenih i stručnih radova. Prvi je zaposlenik Visoke poslovne škole Zagreb, aktivno je sudjelovao u procesu osnivanja i inicijalne reakreditacije. Bio je voditelj Povjerenstva za reakreditaciju VPŠZ–a provedene 2015. godine, član povjerenstva za procese reakreditacije Vijeća veleučilišta i visokih škola u RH koje je imenovala AZVO te član radne skupine za izradu Hrvatskog klasifikacijskog okvira (HKO). Obnašao je dužnosti člana Upravnog vijeća VPŠZ–a, prodekana za nastavu i studente te pročelnika katedre za marketing. Osim toga, obnašao je i niz rukovodećih dužnosti u gospodarstvu RH.