Image Alt

PVZG

dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. v. š.

Dr. sc. Tomislav Ivančević, dipl. oec., profesor je visoke škole na Poslovnom veleučilištu Zagreb. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Objavio je 18 znanstvenih i stručnih radova. Prvi je zaposlenik Visoke poslovne škole Zagreb, aktivno je sudjelovao u procesu osnivanja i inicijalne reakreditacije. Bio je voditelj Povjerenstva za reakreditaciju VPŠZ–a provedene 2015. godine, član povjerenstva za procese reakreditacije Vijeća veleučilišta i visokih škola u RH koje je imenovala AZVO te član radne skupine za izradu Hrvatskog klasifikacijskog okvira (HKO). Obnašao je dužnosti člana Upravnog vijeća VPŠZ–a, prodekana za nastavu i studente te pročelnika katedre za marketing. Osim toga, obnašao je i niz rukovodećih dužnosti u gospodarstvu RH.