Image Alt

PVZG

dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š.

Dr. sc. Željka Zavišić je profesorica visoke škole te prodekanica za mobilnost i međunarodnu suradnju Poslovnog veleučilišta Zagreb. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a zatim je stekla doktorat iz područja marketinga. Radila je kao suradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Veleučilištu u Vukovaru, te kao predavač na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Na Poslovnom veleučilištu Zagreb predaje marketinšku grupu predmeta. Autorica je više od desetak znanstvenih i stručnih radova iz područja interesa, te elektronskog udžbenika Osnove marketinga u izdanju matične ustanove.