Image Alt

PVZG

Goran Luburić, mag. oec., v. pred.

Goran Luburić, mag. oec. prodekan je za nastavu i studente Poslovnog veleučilišta Zagreb te viši predavač na Katedri za marketing i komunikacije Poslovnog veleučilišta Zagreb. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dva smjera: financije i marketing te nastavio doktorski studij. Tijekom studija osvajao je nagrade na studentskim CSC natjecanjima iz polja ekonomije i informatike. Koordinator je mnogih poslovnih procesa na Poslovnom veleučilištu Zagreb iz područja struke. Začetnik je i voditelj Kreativnog odjela studenata Poslovnog veleučilišta Zagreb brendiranog pod nazivom “Promotion 3sto7” u kojemu studenti imaju priliku raditi marketinške kampanje interno za školu, kao i za eksterne klijente.