Image Alt

PVZG

mr. sc. Neven Šipić, v. pred.

Mr. sc. Neven Šipić viši je predavač na Katedri za marketing i komunikacije Poslovnog veleučilišta Zagreb i Erasmus koordinator. Završio je dva preddiplomska studija iz Ekonomije i Geografija na Saint Cloud State University. Magisterij znanosti stekao je 2010. godine na studiju Ekonomije, smjer Turizam na University of Nevada, Las Vegas. Asistentske dužnosti obnašao je na University of Nevada u Las Vegasu, te na Pomorskom fakultetu u Splitu. Kao student, dobitnik je više stipendija i nagrada. Radno iskustvo stjecao je i izvan akademskog svijeta, u hotelskom menadžmentu. Autor je više od desetak znanstvenih radova te koautor elektronskog udžbenika Metodologija izrade seminarskih i završnih radova i elektronske skripte Osnove poduzetništva.