Image Alt

PVZG

dr. sc. Sanja Rocco, v. pred.

Dr. sc. Sanja Rocco viši je predavač ne Katedri za marketing i komunikacije, članica Upravnog vijeća, voditeljica Katedre Menadžmenta i produkcije u kulturi te nositeljica više kolegija. Diplomirana arhitektica s dugogodišnjom praksom na području komunikacijskog dizajna, s brojnim nagradama, aktivnog se niz godina bavila dizajnerskom profesijom, među ostalim i kao potpredsjednica međunarodnog savjeta dizajnera Ico-D. Stekla je znanstveni magisterij iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, te doktorat na Ekonomsko-poslovnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru na temu dizajnerske orijentacije u okviru marketinga. Objavila je recenzirani elektronski udžbenik Upravljanje proizvodom, kreiranje marke i dizajn, te niz znanstvenih i stručnih članaka iz područja svog interesa – upravljanje dizajnom i inovacijama, primjena kreativnog razmišljanja te branding i vizualne komunikacije.