Image Alt

Upiši karijeru: PVZG te priprema za posao

Završetak školovanja i ulazak na tržište rada stresno je razdoblje. Bilo bi idealno da odmah nakon završenog fakulteta pronađete i posao. Možda čak i tijekom studija? Programi Poslovnog veleučilišta Zagreb napravljeni su upravo s misijom da vas pripreme za posao u području marketinga i komunikacija, logistike i kulturne/kreativne industrije.

Kako pronaći posao

Na tržištu rada sve je veći interes za stručnjacima marketinga i komunikacija, a u Hrvatskoj nema mnogo institucija koje osposobljavaju studente upravo za te smjerove. Na PVZG, nakon uspješnog završetka preddiplomskog studija, studenti stječu naziv Stručni prvostupnik/prvostupnica marketinga i komunikacija (bacc.oec.). Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija postajete Specijalist/specijalistica marketinga i komunikacija (struč.spec.oec.).

Prema istraživanju portala MojPosao.hr, 40% studenta želi upisati poslijediplomski studij, a po završetku školovanja 75% mladih si postavi rok od tri godine da pronađu posao. Zato u startu razmišljajte o upisu karijere, ne “samo” fakulteta.

PVZG bakalar

Možda niste sigurni što želite?

PVZG vas usmjerava u budućoj karijeri komunikacijskih stručnjaka. Sigurno si postavljate pitanje – što sve može raditi jedan menadžer komunikacija? Možete postati stručnjak za odnose s javnošću (PR), novinar, medijski djelatnik, community menadžer ili content marketing djelatnik. Svaka od ovih karijera ima svoje draži. Kao PR stručnjak predstavljate tvrtku ili brend pred licem javnosti. Novinarstvo se razvija iz dana u dan i pruža nebrojne mogućnosti; od klasičnog print novinarstva, TV i radio zaposlenja do sve brže rastućeg internetskog novinarstva.

Trend “društvenih medija” se širi, pa je potreba za novom vrstom komunikacijskih djelatnika sve veća. Možda je vaša buduća karijera baš ona community managera, gdje treba biti komunikacijski stručnjak, novinar, urednik i psiholog u jednom. Još jedno od novih zanimanja u kojima se možete profilirati nakon završenog studija marketinga i komunikacija jest content marketing djelatnik.

upisi-karijeru

Marketing je sve

Kroz marketing se usluge i proizvodi transformiraju od koncepta do proizvoda. Marketing je znanost stvaranja i zadržavanja kupca. Menadžer marketinga može raditi u trgovačkim društvima, društvenoj ustanovi te političkim strankama ili udrugama. Trebate još razloga zašto postati menadžer marketinga? Imamo ih 5!

Interes za polje gospodarske logistike

Republika Hrvatska je ponosna 28. članica Europske unije, a s obzirom na trenutnu stvarnu politiku proširenja Europske unije dugi će niz godina biti zadnja zemlja koja je pristupila Europskoj uniji. Takva politička klima stavlja Republiku Hrvatsku u poziciju mosta između Zapada i Istoka, što otvara ogromne mogućnosti razvoja upravo u upravljanju opskrbnim lancima. U zemljama regije trenutno se ne izvodi isti ili sličan studij te to predstavlja i potencijalno tržište budućih studenata. Također, prema obrazovnim okvirima Europske unije i primjenom Bolonjskog procesa usvojene vještine i znanja na studiju studenti će moći koristiti na tržištima rada, ne samo na području Europske unije, već i u zemljama čije su gospodarske aktivnosti usmjerene ka Europskoj uniji.

Za kreativce bez kompromisa – menadžment i produkcija u kulturi

Ovaj studijski program, omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična djelatnost) i umjetnosti (kazališne, glazbene, filmske produkcije) te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti.

Studij traje 6 semestara (3 god.), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova kao i naziv stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi (kratica: bacc. cult.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. Više informacija o uvjetima i rokovima prijave i upisa na stručni preddiplomski studij Menadžmenta i produkcije u kulturi možete naći ovoj POVEZNICI kao i na http://www.kulturameansbusiness.hr/

ŠTO STUDENTI KAŽU O NAMA

Stečena znanja i vještine tijekom studiranja na PVZG-u omogućili su mi unaprjeđenje komunikacije i rezultata u poslovnom kontekstu, ali i u svakodnevnom ophođenju s ljudima koji me okružuju.

Mladenka Gavrilović

Za studiranje Upravljanje opskrbnim lancima odlučio sam se, jer ću stečena znanja iz tehnologije prometa i transporta moći pri završetku studija primijeniti u firmi u kojoj radim (Robni terminali Zagreb).

Ivan Jergović

VPŠZ sam upisao po preporuci prijatelja i nisam požalio ni jedne sekunde od 5 godina provedenih ovdje i svakom bi preporučio isto. Dalo je to lijep okvir mom praktičnom znanju, a svakako čini i jedno novo iskustvo.

Krešimir Horvatinčić

VPŠZ sam upisala u želji unaprjeđivanja profesionalnih kompetencija, a studij je nadmašio moja očekivanja predanošću profesora, stečenim znanjima i poboljšanim komunikacijskim vještinama te mi je između ostalog pomogao u napredovanju u poslu.

Snježana Banek

Studirajući na VPŠZ-u stekla sam mnoga nova znanja, potvrdila mnoga saznanja i, ono najvažnije, sve stečeno, u kratkome roku sam primijenila – od uspješne poslovne komunikacije, preko promocije i odgovornog marketinga do pisanja i predstavljanja stručnih radova jer dobra komunikacija je temelj uspješnog i odgovornog poslovanja.

Katarina Plećaš